Sla je slag met gedrag

– ouderschapsstijl –

Als je kind niet lekker in zijn of haar vel zit, is het ook wel goed om te kijken hoe je als ouder je kind het beste kan begeleiden. Jouw rol kan een kind ondersteunen, zonder dat je het weet kan je bijvoorbeeld iets in stand houden. Daarom is het naast de hulpvraag die je kind heeft ook van belang te kijken wat je als ouders kunt doen om ermee te werken. Het kan dan handig zijn om te ontdekken welke stijl je als ouder hebt!

Soms zijn ouders bijvoorbeeld te sturend, zodat een kind weinig kans krijgt zichzelf te ontdekken. Of je geeft een  kind juist teveel ruimte, waardoor een kind zich onzeker kan gaan voelen. Samen bekijken we hoe je kind en het gezin weer in balans kan komen. Een mooie ontdekkingstocht!

– opvoedparty –

Er zijn ook ouders die graag wat meer willen weten over het opvoeden van kinderen, het is vaak een pittige klus! Intuitief doe je veel dingen goed. Soms loopt het echter niet zo lekker en zou je graag wat advies willen. Bij Sla je slag met gedrag worden regelmatig opvoedparty’s georganiseerd. Met een groepje ouders bespreek je dan onder begeleiding op een informele manier over het opvoeden van je kinderen. Daarbij is het van belang je te realiseren dat het niet gaat om goed of fout. Er zijn zoveel verschillende wegen die naar Rome leiden! Welke weg bewandel jij? Kan je andere ouders een tip geven? Het delen met elkaar is heerlijk.

 • Kennismakingsgesprek

  Als eerste zal een kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten plaatsvinden. We bespreken in het kort de hulpvraag, of we samen aan de slag kunnen. Dit gesprek gebeurt vaak alleen met een ouder, maar kan ook samen met je kind.

  • Intakegesprek

   Daarna volgt een intakegesprek van een uur. Ouders/verzorgers hebben vooraf het intakeformulier ingevuld. In dit gesprek vindt verdieping plaats; is het nog nodig verder te onderzoeken waar een oorzaak zou kunnen liggen, misschien is een observatie nodig.
   Nu wordt een handelingsplan opgesteld, waar de doelstellingen in vermeld worden. Daarna gaat de begeleiding plaatsvinden.

– trainingen –

Workshop
executieve functies

Persoonlijke groei
voor volwassenen