– Lastige schatjes (leerkrachten) –

Lastige schatjes, de titel zegt het al. Natuurlijk wil je als leerkracht alle kinderen in je groep in hun waarde laten. Maar soms is het gedrag wat ze vertonen best lastig om mee om te gaan. Je hele groep kan er last van hebben! Hoe kun je nou daarmee omgaan? Hoe houd je de sfeer in je groep positief? Iedere leerling heeft zo zijn eigen onderwijsbehoefte en daar wil je graag aan tegemoet komen. In deze workshop van twee bijeenkomsten leer je hoe problemen kunnen ontstaan; leer je wanneer gedrag een gedragsprobleem kan zijn; leer je hoe je op een oplossingsgerichte manier hiermee aan het werk kan gaan. Je leert anders te kijken naar gedrag van je leerlingen en naar je eigen gedrag te kijken. We gaan uitzoeken waar het gedrag vandaan komt. Je gaat actief aan de slag met je eigen casus; in de tweede bijeenkomst gaan we je eigen casus evalueren. Je leert je eigen leerkrachtvaardigheden kennen en hoe je af kunt stemmen op wat je leerlingen aan je vragen.

Ik organiseer de workshop (2 middagen) lastige schatjes voor leerkrachten. Een oplossingsgerichte benadering voor bijzondere kinderen in je groep. Welke onderwijsbehoeften hebben je leerlingen?

Deze workshop is gericht op de ontwikkelingen Passend Onderwijs. Zeker voor teams kan deze workshop een waardevolle aanvulling zijn. Met het hele team kan er gewerkt worden aan het pedagogisch klimaat in de school, het sociaal-emotioneel leren van kinderen en met name het oplossingsgericht kijken naar je leerlingen kan erg prettig en waardevol zijn. De rode lijn in de school wordt hierdoor weer zichtbaar. Welke rollen vervullen de teamleden? Voor een offerte graag even contact opnemen.

Aan bod komt o.a.:

  • Het risicomodel van van der Ploeg;
  • De basishouding van een leerkracht;
  • Pedagogisch klimaat;
  • Groepsvorming;
  • Ken je kwaliteiten en valkuilen;
  • Je leerkrachtstijl;
  • Reflectie op je eigen gedrag

Op aanvraag kunt u een offerte toegestuurd krijgen.

– trainingen voor professionals –

Verborgen verhalen

Lastige schatjes

Workshop Verwonderdag