Heeft U een klacht?

HEEFT U EEN KLACHT?

 

Natuurlijk zal ik er alles aan doen om uw kind en u goed te begeleiden en te adviseren. Tijdens onze eerste kennismaking bespreken we samen wat er speelt en waar we aan gaan werken. Tijdens het hele begeleidingsproces hebben we steeds contact en kan er altijd aangegeven worden als er iets niet klopt. Het kan natuurlijk best eens voorkomen, dat U niet tevreden bent over de gang van zaken. Allereerst hoop ik en verwacht ik dat we samen in
gesprek gaan om het erover te hebben. Dan kunnen we samen een oplossing zoeken! Mochten we er onverhoopt zelf niet uitkomen, dan kunt U hulp krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De te zetten stappen kan U vinden in de flyer van het klachtenportaal.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Diegene probeert U en de betrokkene (Sla je slag met gedrag) bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Hij of zij oordeelt niet. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met nadrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkenen. Natuurlijk hoop ik dat we in een goed gesprek er samen uit gaan komen.